Πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης φοιτητών - Red Max

Πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης φοιτητών

Aug 7, 2019News

Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας της με ακαδημαϊκές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης η RedMax Technologies έχει ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο του προγράμματος πρακτικής εξάσκησης της με τρεις φοιτητές από πανεπιστήμια της Κύπρου αλλά και του εξωτερικού.

Οι φοιτητές επιλέχθηκαν από την εταιρεία για να εκτελέσουν την πρακτική τους εξάσκηση στον τομέα των Οπτικών Ινών.

Το πρόγραμμα των εκπαιδευόμενων περιλάμβανε το ολοκληρωμένο φάσμα των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου συγκόλλησης οπτικών ινών (fiber optics splicing) αλλά και εργασίες στο προηγμένης τεχνολογίας εργαστήριο της εταιρείας που εξειδικεύεται στην συναρμολόγηση οπτικών ινών.

Στους εκπαιδευόμενους δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψουν και να αντλήσουν γνώση από τους καταξιωμένους μηχανικούς της RedMax οι οποίοι είναι οι πλέον κατάλληλοι να εκπαιδεύσουν και να μεταδώσουν την τεχνολογία των Οπτικών Ινών (Fiber Optics), την τεχνολογία επόμενης γενιάς.